Jeg tilbyder

Clairvoyance

Min åbne kanal til den åndelige verden kan støtte dig i at erfare, hvem du er på et dybere plan.
Når jeg rådgiver gennem clairvoyance, er der ikke fokus på dine problemer og begrænsninger, men på transformation.
Derudover kan jeg kan formidle kontakt mellem dig og afdøde i dit liv, hvis du fornemmer, at relationen virker uafsluttet, og hvis den afdøde vel at mærke giver tilladelse til det.

Jeg har erfaring med, at dette skaber stor forløsning hos mine klienter. Jeg arbejder i højere dimensioner, og budskaberne til dig er højfrekvente, kærlige og båret af lys.

Sådan foregår en clairvoyance virtuelt

Vi mailer eller taler sammen og får afklaret, hvad du har brug for hjælp til.
Så laver jeg clairvoyancen, som foregår på den måde, at jeg stiller dine spørgsmål og modtager svar i form af billeder, ord og følelser.
Du modtager derefter en lydfil.

Sådan foregår en clairvoyance hos mig

Vi får en snak om, hvilke områder du gerne vil have vejledning omkring.
Jeg stiller dine spørgsmål og modtager svar i form af billeder, ord og følelser.
Samtidig med jeg ser billederne, hører ordene og mærker følelserne, deler jeg dem med dig.
Når clairvoyancen er afsluttet, taler vi om budskaberne i det omfang, du har brug for det.

Psykoterapi

Jeg arbejder ud fra en overordnet teori og metode der kaldes kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi.
Jeg tror på, at der i din personlighed ligger selvregulerende og selvhelbredende kræfter, som i mødet med mig kan få lov at vokse og folde sig ud.
Det er centralt, i mit arbejde som psykoterapeut, at stimulere ressourcer i dig, frem for at have fokus på fejl og mangler.
Drømmearbejde er en vigtig del af mit psykoterapeutiske virke.
Det er min erfaring at arbejdet med drømme bringer os i kontakt med det, som virkelig er vigtigt for os i vores liv.

Sådan foregår en psykoterapisession

Måske er du klar over, hvad du gerne vil have hjælp til, eller måske er det netop det vi sammen skal gå op opdagelse i, gennem en tryg og uformel samtale.
Efterfølgende vil den ubevidste kommunikation ofte være fremherskende. Jeg går i dialog med dit kropssprog, din stemme, din mimik, fordi denne form for kommunikation åbner en mere direkte vej til følelserne.
Hvis jeg oplever, du er anspændt, kan jeg foreslå, at jeg hjælper dig med at afspænde dit nervesystem gennem enkle vejrtræknings- og afspændingsøvelser.
Når jeg arbejder med drømme, kan det foregå ved, at du tegner elementer af drømmen eller går på opdagelse i din egen drøm, ved at lukke øjnene og følge min guidning.


En virtuel session og en session hos mig foregår, i store træk, på samme måde.

Soulflow

Soulflow er en spirituel guidet healingsmetode, der kan bringe dig i kontakt med de sider af dig selv, som du ikke giver plads til i dit liv.
Gennem soulflow lærer du at anlægge en ikke-fordømmende holdning til dig selv.
Det er lige så enkelt og blidt, som det er virkningsfuldt.

Sådan foregår en soulflowsession

En soulflowguiding foregår på den måde, at vi taler os frem til, hvilken side af dig selv, du gerne vil i bedre kontakt med.
Det kunne, blandt mange andre, være din aggressive side, din kreative side, din indre kriger eller perfektionisten.
Dernæst guider jeg dig ind i en meditation, hvor jeg hjælper dig med at invitere den side af dig selv, du vil i kontakt med, ind i meditationen.
En virtuel session og en session hos mig foregår, i store træk, på samme måde.

Du er velkommen til, når du booker, at gøre det klart, hvad du specifikt er interesseret i, såvel som du er velkommen til, i sessionen, at benytte dig af alt, hvad jeg tilbyder.

Jeg har været hos Annegreta, for at få klarhed omkring et meget stresset kærlighedsforhold.
Det har givet mig hjælp til frigørelse fra dette forhold og hjulpet mig til den bedste beslutning for mig og mit liv.
Jeg vidste ikke, at Annegreta arbejdede med clairvoyance, da jeg bestilte en tid. Men det var clairvoyancen, der for alvor hjalp mig. Jeg vil takke dig Annegreta for den psykologhjælp, og ikke mindst clairvoyancen, som har givet mig glæden for livet tilbage.
Jeg kan kun varmt anbefale at få Annegreta til og hjælpe dig

Tonny
Tømrermester, 47 år