Psykoterapi

Jeg er uddannet på Vedfelt Instituttet, vedfelt.dk og har 400 timers grundtræning og diplom på grunduddannelsen, som er gennemført over 5 år. Jeg har ligeledes diplom fra Vedfelt Instituttets overbygning, som er certificeret af Psykoterapeutforeningen og evalueringsinstituttet Reflector.

Min værktøjskasse er stor og velassorteret, da Vedfelt Uddannelsen er en uddannelse, der bygger på eklektiske principper, og i den terapeutiske samtale vil jeg benytte mig af de metoder, som jeg mærker og forstår, er bedst for dig.

Fx:

  • Psykodynamisk terapi (barndommens betydning)
  • Systemisk terapi (betydningen af de relationer du lever i og har levet i)
  • Narrativ terapi (bevidsthed om hvordan de fortællinger vi har om os selv er med til at skabe vores liv.)
  • Eksistentiel terapi (mening, eksistens og valg – alt det vi har til fælles som mennesker)
  • Kognitiv terapi (bevidsthed om tankemønstre og hvordan de påvirker os)
  • Metakognitiv terapi (læren om at lade tankerne være)

Jeg har stor erfaring med drømmearbejde.

Drømme er en fantastisk vejviser til det i vores liv, som har betydning. Ofte kommer den vågne bevidsthed ikke så let i kontakt med vores kerneproblematikker, men det gør drømme.

Jeg inviterer også gerne kroppen med i samtalen, fordi den har sit syn på sagen og er en vigtig medspiller, når vi gerne vil blive klogere på os selv og vores bevæggrunde.